JAKE Bomstöd

JAKE Bomstöd med JAKE Montagesats ökar dragkraften för traktoren eftersom kranens vikt då hamnar på draghjulen istället för på släpets last. JAKE Bomstöd gör traktoren balanserad vid körning på väg. JAKE Bomstöd lämpar sig inte bara för gripare av standardtyp utan kan användas med olika skördemaskiner.

JAKE Bomstöd, broschyr (pdf)
Valtra N-series, 3D-bild (pdf)
Valtra N-series + Kronos frontpump, 3D-bild (pdf)
JAKE Bomstöd, fotoalbum

jake_boom_support.jpg

jake_boom_suport_01.jpg