JAKE Standard Stödben

JAKE Standard används tillsammans med montagesatsen JAKE 600 och stabiliserar traktorn under arbete när tillräcklig kapacitet för att lyfta bakhjulen saknas. Också förarens arbetsförhållanden förbättras vid användning av JAKE Standard. Stödbenens övre del är inte bredare än själva traktorn och vid basen är den maximala bredden cirka 4,2 meter.

JAKE Standard, broschyr (pdf)

jake_standard.jpg