JAKE 3510 Frontlyft

JAKE 3510 är en komplett frontlyft men som levereras utan hydraulikslangar ifall du vill använda dina egna. T.ex. om du har ett hydrauliskt cylinderblock som du vill använda för att styra kopplingen. Alla andra nödvändiga delar liksom bultar ingår i standardutrustningen.

JAKE Frontlyft, broschyr (pdf)

JAKE_3510.jpg