JAKE 3512 Frontlyft

JAKE 3512 har en dubbel lyftfunktion liksom två dubbelverkande hydraulik kopplingar för extern användning i framänden. JAKE 3512 styrs över en av traktorns hydraulikventiler och en 6/2-elektroventil integrerad i JAKE 3512. Två hydraulikslangar går från original hydraulikkopplingarna i bakänden till frontlyft. Det finns ett elektriskt reglage vid traktorns styrspak. Frontlyftens lyftfunktion styrs genom att dra i spaken. Genom att samtidigt trycka på det elektriska reglaget kontrolleras de externa funktionerna i framänden. Istället för original kopplingen kan snabbkopplare användas om traktorn är utrustad med motsvarande ventil. I detta fallet används inte 6/2-ventilen och leveransen kommer innehålla något annorlunda slangar. Alla nödvändiga delar, bultar, slangar och kopplingar ingår i JAKEs leverans.

JAKE Frontlyft, broschyr (pdf)

JAKE_3510.jpg