JAKE 3513 Frontlyft

JAKE 3513 har en dubbel lyftfunktion liksom två par dubbelverkande hydraulikkopplingar för extern användning i framänden. JAKE 3513 styrs över två av traktorns hydraulikventiler och en 6/2-elektroventil integrerad i JAKE 3513. Fyra hydraulikslangar går från original hydraulikkopplingarna i bakänden till frontlyften. Det finns ett elektriskt reglage vid traktorns styrspak. Frontlyftens lyftfunktion styrs genom att dra i spaken. Genom att samtidigt trycka på det elektriska reglaget kontrolleras den första externa funktionen i framänden. Den andra externa funktionen styrs genom traktorns andra styrspak. Snabbkopplare kan användas om traktorn är utrustad med motsvarande ventil. Alla nödvändiga delar, bultar, slangar och kopplingar ingår i JAKEs leverans.

JAKE Frontlyft, broschyr (pdf)
Valtra N-series, JAKE 3513, 3D-bild (pdf)
Valtra N-series + frontlastare ventil, JAKE 3513, 3D-bild (pdf)

JAKE_3510.jpg