JAKE 3514 Frontlyft

JAKE 3514 har en dubbel lyftfunktion liksom två par dubbelverkande hydraulikkopplingar för extern användning i framänden. JAKE 3514 styrs över en av traktorns hydraulikventiler och två 6/2-elektroventiler integrerade i JAKE 3514. Två hydraulikslangar går från original hydraulikkopplingarna i bakänden till frontlyften. Det finns ett elektriskt reglage vid traktorns styrspak. Frontlyftens lyftfunktion styrs genom att dra i spaken. Genom att samtidigt trycka på det elektriska reglaget kontrolleras en extern funktion i framänden. Ett elektriskt reglage på kabinväggen visar vilken av de externa delarna som är aktiv. Alla nödvändiga delar, bultar, slangar och kopplingar ingår i JAKEs leverans.

JAKE Frontlyft, broschyr (pdf)
Valtra N-series, JAKE 3513, 3D-bild (pdf)
Valtra N-series + frontlastar ventil, JAKE 3513, 3D-bild (pdf)

JAKE_3510.jpg